AtaBank həm rezident, həm qeyri-rezidentlərə yerli və xarici valyutalarda hesablaşma-kassa əməliyyatları üzrə xidmətlər kompleksi təklif edir:

  • Ölkədə fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərin bank hesablarının açılması və aparılması;
  • Nağd pul vəsaitlərinin mədaxili və məxarici;
  • Hesabdan nağd pul vəsaitlərinin verilməsi;
  • Əməliyyat günü ərzində milli və xarici valyutada ödənişlərin həyata keçirilməsi;
  • Ödənişlərin qəbulu və icrası üçün rahat rejim;
  • Konvertasiya əməliyyatlarının aparılması;
  • Hesablar üzrə çıxarışların, ödəniş sənədləri və digər sənədlərin təqdim edilməsi;
  • İnternet Bank sisteminin köməyi ilə hesabların onlayn idarə edilməsi.

 

Hüquqi şəsxlərə cari hesabların açılması üçün tələb olunan sənədlər