Bu tariflər "AtaBank" ASC-nin Müşahidə Şurasının 28 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 01.02.2019-cu il tarixindən etibarən qüvvədədir.

 Cari hesabın açılması

PULSUZ

Müştərinin hesabından nağd vəsaitin verilməsi:

Manatla

0,7% (min 2 AZN)

Xarici valyuta ilə

0,8% (min 2 USD ekv.)

POS-terminal vasitəsilə daxil olunmuş vəsaitlərin çıxarılması

min 0,3% - max müqaviləyə əsasən

Qeyd: əgər pul vəsaiti hesaba nağd şəkildə mədaxil olunubsa cari il ərzində bank komisyon haqqı tutmur (Növbəti ilin birinci iş günü nağd qalıqlar sıfırlaşdırılır).

Ödəniş tapşırıqlarının icra edilməsi:

Bank daxilində hesabı olan müştərilərin xeyrinə

PULSUZ

Diqər banklarda hesabı olan müştərilərin xeyrinə

AZN-da köçürmələr

0,2% (min 1 AZN - max 100 AZN)

USD və RUB

0,3% (min 20 USD - max 400 USD)

EUR-da köçürmələr

0,3% (min 30 EUR - max 400 EUR)

CHF və GBP

0,4% (min 50 CHF/GBP - max 500 CHF/GBP)

Digər SVD-da köçürmələr

0,4% (min 50 USD - max 500 USD ekv.)

Əmək haqqı üzrə ödəniş tapşırıqlarının icra edilməsi

Razılaşmaya əsasən

 

AZN

Xarici valyuta

Ödənişlər üzrə təhqiqatın aparılması

10 AZN

50 USD

Ödənişlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi və ödənişdən imtina

10 AZN

50 USD

Qeyd: göstərilən xidmətlərin icrası zamanı müxbir bank tərəfindən tutulan komisyon haqqı müştərinin üzərinə düşür

Əməliyyatlar üzrə sənədlərin və hesab üzrə çıxarışların dublikatlarının verilməsi:

Son ay üçün

10 manat

Son il üçün

30 manat

Əvvəlki illər üçün

50 manat

Çek kitabçalarının verilməsi:

25 vərəq

10 manat

50 vərəq

15 manat

Nağd ixrac əməliyyatı üzrə Uçot Nəzarət kartoçkasının verilməsi

50 USD

Kreditin müddətinin uzadılması

Razılaşmaya əsasən

"AtaNet" İnternet və Mobil Bankçılıq xidməti

Pulsuz

Konvertasiya (bankın gündəlik nağdsız məzənnəsinə əsasən)

0,3%

Hesab üzrə arayışların verilməsi

10 manat

Akkreditivlər üzrə əməliyyatlar

Tariflərə uyğun

Qarantiyalar üzrə əməliyyatlar

Tariflərə uyğun

Nağd vəsaitlərin inkassasiyası

Bakı şəhəri - (min 200 AZN - max razılaşmaya əsasən)

Şəhərdən kənar - razılaşmaya əsasən

"SMS Bankinq" xidmətindən istifadəsi (illik abunə haqqı)

50 manat

Əmək haqqı kartları

Müqaviləyə əsasən

Depozit seyflərinin icarəyə verilməsi

Aylıq    İllik

Kiçik depozit seyfi

30 AZN 300 AZN

Orta depozit seyfi

50 AZN 500 AZN

Böyuk depozit seyfi

70 AZN 700 AZN

Depozit seyfinin açarı itirildiyi halda ödənilən komissiya

150 AZN

Qeyd: Digər əməliyyatlar üzrə komisyon haqqları bankın ümumi tarif dərəcələrinə əsasən tutulacaq.


PDF formatında yüklə