2018-ci il, IV rüb

Balans hesabatı

Yüklə

Kapital dəyişmələri

Yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti

Yüklə

Maliyyə informasiyası

Yüklə

Valyuta mövqeyi

Yüklə

Mənfəət və zərər

Yüklə

2017-ci il, IV rüb

Balans hesabatı

Yüklə

Kapital dəyişmələri

Yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti

Yüklə

Maliyyə informasiyası

Yüklə

Valyuta mövqeyi

Yüklə

Mənfəət və zərər

Yüklə

2016-cı il, IV rüb

Balans hesabatı

Yüklə

Maliyyə informasiyası

Yüklə

Valyuta mövqeyi

Yüklə

Mənfəət və zərər

Yüklə

Müstəqil Auditor Rəyi

İllər üzrə audit hesabatları:

2017

Yüklə

2016

Yüklə

2015

Yüklə

2014

Yüklə

2013

Yüklə

2012

Yüklə

2011

Yüklə

2010

Yüklə

2009

Yüklə

2008

Yüklə

2007

Yüklə

2006

Yüklə

2005

Yüklə

2004

Yüklə

2003

Yüklə