2019-cu il, III rüb

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 16.10.2019) 

Yüklə

Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 16.10.2019) 

Yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 16.10.2019) 

Yüklə

Maliyyə informasiyası (Yerləşdirmə tarixi - 16.10.2019) 

Yüklə

Valyuta mövqeyi (Yerləşdirmə tarixi - 16.10.2019) 

Yüklə

Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 16.10.2019) 

Yüklə

2019-cu il, II rüb

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019) 

Yüklə

Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019) 

Yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019) 

Yüklə

Maliyyə informasiyası (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019) 

Yüklə

Valyuta mövqeyi (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019) 

Yüklə

Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.07.2019) 

Yüklə

2019-cu il, I rüb

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019) 

Yüklə

Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019) 

Yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019) 

Yüklə

Maliyyə informasiyası (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019) 

Yüklə

Valyuta mövqeyi (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019) 

Yüklə

Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.04.2019) 

Yüklə

2018-ci il, IV rüb

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019) 

Yüklə

Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019) 

Yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019) 

Yüklə

Maliyyə informasiyası (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019) 

Yüklə

Valyuta mövqeyi (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019) 

Yüklə

Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2019) 

Yüklə

2017-ci il, IV rüb

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018) 

Yüklə

Kapital dəyişmələri (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)

Yüklə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)

Yüklə

Maliyyə informasiyası (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)

Yüklə

Valyuta mövqeyi (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)

Yüklə

Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2018)

Yüklə

2016-cı il, IV rüb

Balans hesabatı (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)

Yüklə

Maliyyə informasiyası (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)

Yüklə

Valyuta mövqeyi (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)

Yüklə 

Mənfəət və zərər (Yerləşdirmə tarixi - 15.01.2017)

Yüklə

Müstəqil Auditor Rəyi

İllər üzrə audit hesabatları:

2017

Yüklə

2016

Yüklə

2015

Yüklə

2014

Yüklə

2013

Yüklə

2012

Yüklə

2011

Yüklə

2010

Yüklə

2009

Yüklə

2008

Yüklə

2007

Yüklə

2006

Yüklə

2005

Yüklə

2004

Yüklə

2003

Yüklə