25 ildir müştərilərə yüksək keyfiyyət və məsuliyyətlə xidmət göstərən AtaBank müasir və rəqəmsal dövrün şərtlərinə uyğunlaşaraq artıq yenilikçi və innovativ bir banka çevrilir.

Bu qətiyyətli addımlarımızın məqsədi müştərilərimizə günü-gündən daha operativ, daha məmnunedici xidmət göstərməkdir.


 
 

Səfərova Rəna Fəxrəddin qızı

Ümumi İşlər Departamentinin Direktoru
 

Nəsrullayeva Arzu Ənvər qızı

Maliyyə Departamentinin Direktoru
 

Fərzullayev Toğrul Əliverdi oğlu

Problemli Aktivlərlə İş Departamentinin Direktoru
 

Sadıqov İlqar Sadıq oğlu

Filiallarla İş Departamentinin Direktoru
 

Sadıqov Elman Kamil oğlu

Risk Menecmenti Departamentinin Direktoru
 

Şamsadinskiy Tamerlan Tahir oğlu

Kredit Departamentinin Direktoru
 

İbrahimov Oruc Cavanşir oğlu

Biznesin İnkişafı Departamentinin Direktoru
 

Kərimov Nəsimi Yunus oğlu

Təsərrüfat Departamentinin Direktoru
 

Mailova Emiliya Fikrət qızı

İnsan Resursları Departamentinin Direktoru
 

Baxşıyev Faiq Aydın oğlu

Xəzinədarlıq Departamentinin Direktoru
 

Şükürova Yeganə Gündüz qızı

Əməliyyat Departamentinin Direktoru
 

Sadıqov Həsən Əhəd oğlu

Hüquq Departamentinin Direktoru