Korporativ idarəetmə üsulu bankımızın strateji vəzifə və hədəflərinin müəyyən edilməsini, bütün idarəetmə səviyyələrində dəqiq səlahiyyət bölgüsünü, bank fəaliyyətinin şəffaflığına nail olunması məqsədi ilə effektiv daxili nəzarət sisteminin tətbiqini təmin edir.

AtaBank-ın korporativ idarəetmə sistemi beynəlxalq standartlara əsaslanır və bu prinsipləri özündə cəmləyir: Şəffaflıq, Effektivlik və Hesabatlılıq.

 

 

Kredit Komitəsinin üzvləri

Müşahidə Şurasının sədri
Komitənin sədri

İdarə Heyətinin sədri
Komitənin sədr müavini

İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini
Komitənin üzvü

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Komitənin üzvü

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Komitənin üzvü

Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

Filiallarla İş Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

 

Riskləri İdarə Etmə Komitəsinin üzvləri

Müşahidə Şurasının üzvü
Komitənin sədri

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Komitənin sədr müavini

İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini
Komitənin üzvü

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Komitənin üzvü

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Komitənin üzvü

Risk Menecmenti Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

 

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvləri

Müşahidə Şurasının üzvü
Komitənin sədri

İdarə Heyətinin sədri
Komitənin sədr müavini

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Komitənin üzvü

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Komitənin üzvü

İnsan Resursları Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

 

Aktiv və Passivlərin İdarə Edilməsi Komitəsinin üzvləri

İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini
Komitənin sədri

İdarə Heyətinin sədri
Komitənin sədr müavini

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Komitənin üzvü

Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

Risk Menecmenti Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

 

İnformasiya Texnologiyaları Komitəsinin üzvləri

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Komitənin sədri

İnformasiya Texnologiyaları Departamentinin direktoru
Komitənin sədr müavini

Təhlükəsizlik Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

İdarə Heyəti sədrinin müşaviri
Komitənin üzvü

Risk Menecmenti Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

Əməliyyat Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

Layihələrin İdarəedilməsi Departamentinin direktoru
Komitənin üzvü

 

Strateji Plan Qrupunun üzvləri

İdarə Heyətinin sədri
Qrupun sədri

İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini
Qrupun sədr müavini

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Qrupun üzvü

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Qrupun üzvü

İdarə Heyəti sədrinin müavini
Qrupun üzvü

Biznesin İnkişafı Departamentinin direktoru
Qrupun üzvü

Risk Menecmenti Departamentinin direktoru
Qrupun üzvü

İnformasiya Texnologiyaları Departamentinin direktoru
Qrupun üzvü

İnsan Resursları Departamentinin direktoru
Qrupun üzvü

 

İstehlakçıların Hüquqlarının Qorunması Qrupunun üzvləri

Risk Menecmenti Departamentinin direktoru
Qrupun sədri

Filiallarla İş Departamentinin direktoru
Qrupun üzvü

Hüquq Departamentinin direktoru
Qrupun üzvü

Problemli Aktivlərlə İş Departamentinin direktoru
Qrupun üzvü

Biznesin İnkişafı Departamentinin Alternativ Satış Kanalları şöbəsinin rəisi
Qrupun üzvü

Risk Menecmenti Departamentinin Aktivlərə Nəzarət şöbəsinin rəisi
Qrupun üzvü

Risk Menecmenti Departamentinin Əməliyyat Risklərinə Nəzarət şöbəsinin mütəxəssisi
Qrupun üzvü

 

Korporativ mədəniyyət

Korporativ mədəniyyət uğur və stabilliyimizi təmin edən əsas amillərdəndir. İşçi komandamızı birləşdirir, şirkətə olan sadiqliyimizi artırır, işimizin məhsuldarlığını yaxşılaşdırır.

Korporativ mədəniyyət bir məqsədə nail olmaq üçün bankın bütün işçilərini ümumi ideya, dəyər və düşüncələr, idarəetmənin norma və metodlarının vahid bir sistemi altında birləşdirir. AtaBank həmçinin korporativ mədəniyyət normalarına görə də beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşır.

 

Etik davranış qaydaları

Bankda işçilərin davranış qaydalarını tənzimləyən, Bankın imici və prestijinin formalaşmasına xidmət etməklə, işçilər üçün mənəvi, etik və hüquqi dəyərləri müəyyən edən normalardır.

Etik davranış qaydaları birinci növbədə Bankda işçilərin davranışına nəzarəti təmin edir və etik normalara əməl edilməsi üçün effektiv vasitələri təklif edir.

Mənəvi dəyərlərə - işçinin işdə və işdənkənar davranışı, ictimai fəaliyyəti daxildir. Etik dəyərlərə - Bankın imicinin qorunması, Bankın əmlakına münasibət və s. daxildir. Hüquqi dəyərlərə - qanunvericiliyə münasibət, bankdaxili prosedurlara əməl edilməsi, məxfi və xidməti istifadə üçün məlumatların qorunması və s. daxildir.

İşgüzar etiket - İşgüzar- professional mühitdə davranış və ünsiyyətdir. İşgüzar etiket ətrafdakı insanlara hörmət və nəzakət, xeyirxahlıq və diqqət əsasında qurulur.

 

Konfidensiallıq şərtləri

Bank əməkdaşları aşağıdakı məlumatların mütləq konfidensiallığını, yəni məxfiliyini təmin etməlidir: 

 • Bank sirri ilə bağlı məlumat və qaydaları; 
 • Bankın şəxsi xarakterli məlumatlarını;
 • Bankın müştəriləri haqqında olan məlumatlarını;
 • Bankın işçiləri haqqında məlumatlarını; 
 • Vəzifə mövqeyinə görə Bankın işçisinə məlum olan və ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatlar və sairə.

 

Müştərilərə münasibət

Bankda xidməti vəzifəsini yerinə yetirən hər bir işçi müştəri ilə ünsiyyətdə olarkən aşağıdakılara əməl etməlidir: 

 • Yüksək və peşəkar səviyyədə xidmət; 
 • Düzgün, ədalətli və obyektiv münasibət; 
 • Məsuliyyət və öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsi;
 • Müştəri məlumatlarının məxfiliyinin qorunması;
 • Müştərilərə qayğı göstərilməsi;
 • Müştərinin fikirlərinə, hisslərinə və təsəvvürünə anlayışla yanaşmalı;
 • Onun şəxsiyyətini müsbət qəbul etməli - müştərinin çatışmazlıqlarından asılı olmayaraq onu şəxsiyyət kimi görməli və ona hörmətlə yanaşmalıdır;
 • Müştəri ilə qarşılıqlı əlaqədə razılaşma əldə etmək - bir-birini qarşılıqlı anlamağa cəhd göstərməli və qarşılıqlı münasibətlərin əməkdaşlıq formasında inkişaf etdirilməsinə çalışmalı.

 

Dəyərlərimiz

 • Bank mövcud qanunvericiliyi, etik normaları və biznesin aparılması qaydalarını tam qoruyur;
 • Bank öz öhdəliklərini tam yerinə yetirir və reputasiyasının qədrini bilir;
 • Bank müştərilərinə beynəlxalq standartlara uyğun xidmət göstərməyə çalışır;
 • Bank öz müştərilərini tərəfdaş hesab edir, onların bizneslərinin qurulmasına və inkişafına öz tövhəsini verir;
 • Bank sosial cəhətdən təhlükəli olan sahələri maliyyələşdirmir;
 • Bank öz əməkdaşlarını yüksək qiymətləndirir və onların inkişafına şərait yaradır.

 

Missiyamız

Müştərilərinə zaman və məkandan asılı olmayaraq, yüksək keyfiyyətdə xidmət təklif edən yenilikçi və etibarlı bank olmaq.

 

Məqsəd və hədəflər

 • İnsan resurslarının idarə edilməsi sistemlərinin təkmilləşdirilməsi;
 • Maliyyə Menecmenti işini təkmilləşdirmək;
 • İT işini təkmilləşdirmək;
 • Bankın marketinq və satış sistemlərini təkmilləşdirməklə yüksək keyfiyyətli xidməti təmin etmək;
 • Bankın bazar dəyərini artırmaq;
 • Bankın beynəlxalq əlaqələrini gücləndirmək;
 • Rəqəmsal bankçılıqda yeni xidmətlər yaratmaq və rəqəmsal ekosistemi inkişaf etdirmək.