“Cari hesab” nədir?

Cari hesab müştəriyə aşağıdakı imkanları verir:

 • pul vəsaitlərinin saxlanılması;
 • nağd pul vəsaitlərinin hesaba mədaxil edilməsi və hesabdan çıxarılması;
 • istənilən məqsəd (o cümlədən, bütün növ mal və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi) üçün pul vəsaitlərinin köçürülməsi;
 • pul köçürmələrinin alınması və göndərilməsi;
 • istənilən valyutada konvertasiya əməliyyatlarının keçirilməsi;
 • əmanətlər üzrə faizlərin alınması;
 • ölkə qanunvericiliyində cari hesablar üçün nəzərdə tutulmuş digər əməliyyatların həyata keçirilməsi.

“Cari hesab”-ın açılması üçün nə etmək lazımdır?

Bank hesabının açılması üçün ərizə
“Cari hesab” müqaviləsi

Cari hesab” üzrə əməliyyatların aparılması şərtləri

 • Cari hesab üzrə əməliyyatlar mövcud qanunvericiliyə əsasən hesabdakı qalıqlar çərçivəsində həyata keçirilir;
 • Cari hesabdakı pula faiz hesablanmır;
 • Göstərilmiş xidmətlərə görə komissiya, Bankın İdarə Heyətinin təsdiq etdiyi Tariflər əsasında, əməliyyatın keçirildiyi gün akseptsiz qaydada hesabdan silinir;
 • Müştəri, Müqavilə əsasında Bank tərəfindən ona təqdim olunmuş səlahiyyətləri çərçivəsində (tam və ya qismən) istənilən hərəkətləri etmək hüququnu qanunvericiliyə əsasən rəsmiləşdirilmiş etibarnamə ilə öz nümayəndəsinə təqdim edə bilər.


Alış Satış
USD 1.6850 1.7050
EUR 1.8750 1.9100
RUR 0.0274 0.0287
GBP 2.1200 2.1800
          
   

KREDITLƏRIN ÖDƏNİŞİ

CARİ HESABLAR

ƏMANƏTLƏR

KREDİTLƏR

ATM ŞƏBƏKƏSİ

PUL KÖÇÜRMƏLƏRİ

3D SECURE

DEPOZİT SEYFLƏRİ

TARİFLƏR

© 1993—2017 «AtaBank» ASC    Ünvan: AZ1010, Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küçəsi, 102